Många av våra kunder är fastighetsägare, därför har vi stor erfarenhet av såväl lokalanpassningar och modernisering som tillbyggnation av bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Som experter på kalkyl och projektering, kan vi dessutom tidigt i byggprocessen, bidra med kompetens och erfarenhet vilket i slutändan ger dig en mer kostnadseffektiv lösning när du står inför om- eller tillbyggnationer. Med oss kan du vara säker på att få hög kvalitet i allt från planering, vägledning och genomförande till överlämnande.