OP2 har lång erfarenhet av, och många uppdrag på, entreprenad. Främst utför vi uppdrag inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Idag jobbar vi oftast med större ombyggnationer i fastigheter, kommersiella såväl som samhällsfastigheter. Våra kunder är också privata företag – men framförallt fastighetsägare och bostadsbolag.

Med plats- och arbetschefer som har lång erfarenhet är vi lika effektiva tidigt i processer, som vid genomförande och överlämnande. Med ett synsätt där kvalitet för oss är att leverera en helhet utan svaga länkar, är du trygg från start till mål. Vi erbjuder tjänster i alla entreprenadformer: Totalentreprenad, generalentreprenad och samverkansentreprenad.