Att leverera kvalitet med fokus på helheten är ett arbetssätt där även små ombyggnationer är superviktiga. Vår byggserviceavdelning är snabbt på plats om ni behöver hjälp med reparationer, skador, småentreprenader eller vanligt underhåll. Med skickliga hantverkare kan du lita på att vi löser det mesta. Vår byggserviceavdelning är dessutom vana att arbeta i miljöer där andra verksamheter fortfarande pågår.