Byggservice

Att leverera kvalitet med fokus på helheten är ett arbetssätt där även små ombyggnationer är superviktiga. Vår byggserviceavdelning är snabbt på plats om ni behöver hjälp med reparationer, skador, småentreprenader eller vanligt underhåll.

Läs mer

Entreprenad

OP2 har lång erfarenhet av, och många uppdrag på, entreprenad. Främst utför vi uppdrag inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Och idag jobbar vi oftast med större ombyggnationer i fastigheter, kommersiella såväl som samhällsfastigheter.

Läs mer

Ombyggnationer

Många av våra kunder är fastighetsägare, därför har vi stor erfarenhet av såväl lokalanpassningar och modernisering som tillbyggnation av bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Läs mer

Tillbyggnationer

Många av våra kunder är fastighetsägare, därför har vi stor erfarenhet av såväl lokalanpassningar och modernisering som tillbyggnation av bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Läs mer