Fastigheten Lyckan 9 är belägen mitt i innerstadens största utvecklingsområde på västra Kungsholmen. Huset är byggt i funkisstil och fasaden har restaurerats för att likna ursprungsskicket. För oss på OP2 bestod vårt uppdrag i en totalrenovering, men också en tillbyggnation i ett nytt våningsplan.

En stor utmaning här var den att fastigheten var påbyggd tre gånger, under 30-talet, 40-talet och 80-talet. Ett faktum som krävde att vi började med att säkerställa konstruktionen i tre olika grunder, byggda på olika sätt under olika tidsepoker, innan vi kunde starta tillbyggnationen. Den tillbyggnad som byggdes på 80-talet var vi också tvungna att stärka upp.

– Detta var, och är än idag, vårt största projekt, ett projekt som med olika höjder på alla våningar verkligen var en utmaning då vi jobbade efter en och samma kravspecifikation, men då med olika förutsättningar på olika våningsplan. Ett roligt projekt som vi när det var dags för överlämnande helt levde upp till vår OP-standard, berättar VD Johan Granat.