Det har nu gått några år sen vi gjorde detta mycket spännande projekt där entreprenaden omfattade till- och ombyggnad av kontorshus inom kvarteret Skjutsgossen 8. Tillbyggnaden omfattade tre st flyglar om ca 3000 m².

– I detta fall byggde vi medan hyresgästen fortfarande satt kvar i fastigheten, vilket krävde att vi byggde klart de nya flyglarna helt utifrån, berättar Arbetschef Thomas Borchert.

– Sammanlagt byggde vi 15 våningar, vilket krävde 15 olika tidsplaner. Vi höll tidsplanerna, varenda en, vilket var ett krav för att klara logistiken och därmed färdigställande. Alla byggprojekt handlar om att knäcka en kod, det är det som triggar oss, avslutar Thomas.