Många talar om kvalitet. För oss är kvalitet att varje projekt, i sin helhet, ska levereras med hög kvalitet. Från början till slut. För att nå dit anammar vi fyra värdeord som också beskriver vårt arbetssätt och hur vi tänker.

Kommunikation: Vårt viktigaste verktyg.

I en bransch med högt tempo och många involverade personer, med olika kompetenser och bakgrunder, är kommunikation A och O. Därför är vi alltid raka, tydliga och transparenta. Såväl i möten som under upphandlingar, i projektering eller per telefon. Resultatet av det är optimerad tid. Tid som sparar pengar och energi, för såväl dig som oss.

Respekt: För dig, OP2, och allt vi tillsammans gör.

Respekt handlar för oss om hur vi bemöter dig som kund, en medarbetare eller en utmaning. Vi gör det alltid med respekt. Dels för att vi tar våra uppdrag och det vi gör på största allvar, men också för att vi vet att respekt – vad det än må gälla – i slutändan lönar sig. Hos oss blir du lika väl bemött oavsett i vilket ärende du kontaktar oss.

Långsiktighet: Vår väg mot nöjda kunder.

Vi tar inga genvägar för att lyckas. Det betalar sig i slutändan. Men för oss finns mer än att “bara” vara långsiktigt smart, noggrann och transparent i våra byggprojekt. Till exempel att skapa en arbetsmiljö och ett klimat där medarbetare trivs. Att driva tydliga arbetsprocesser som underlättar för såväl dig som kund, som för oss internt. Som vi ser det anger varje steg vi tar en riktning. En riktning mot att bli Sveriges bästa byggbolag, men också ett företag du gärna vill jobba hos, med eller mot.

Resultatet – kvalitet i konsten att leverera en helhet utan brister.

Man kan leverera kvalitet i olika faser. Men som vi ser det är kvalitet konsten att leverera en perfekt helhet. För oss innebär det att vi alltid gör det vi ska. Att vi håller det pris vi gett. Att vi följer och levererar enligt tidsplan. Att vi kommer i tid. Att vi tar stort ansvar. Att vi alltid vet vem som gör vad. Att anställda hos oss alltid kan påverka och äga sin egen roll. Att du som kund vet att vem du än ringer hos OP2 så kan du vara säker på att det är en medarbetare som håller hög kvalitet inom sitt kompetensområde. Helt enkelt att du som kund är mer är nöjd med oss. Som sagt var. För oss är kvalitet konsten att leverera en perfekt helhet.